Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos

Simbolika

LGKŠA Devizas

„Iš meilės Lietuvai ir noro Ją ginti“

Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos ženklas

Ženklas sukurtas 2018 metų kovo mėnesį. Pagrindiniai simboliai: karūna simbolizuoja mūsų istoriją ir kultūrą, knyga simbolizuoja visuomenės švietimą, kardai – patriotizmą ir gynybą, juos jungia vainikas, simbolizuojantis sėkmę.
Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos ženklas

Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos vėliava

Ženklas sukurtas 2018 metų kovo mėnesį. Pagrindiniai simboliai: karūna simbolizuoja mūsų istoriją ir kultūrą, knyga simbolizuoja visuomenės švietimą, kardai – patriotizmą ir gynybą, juos jungia vainikas, simbolizuojantis sėkmę.
Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos vėliava