Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos

Simbolika

LGKŠA Devizas

„Iš meilės Lietuvai ir noro Jai tarnauti“

Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos ženklas

Ženklas sukurtas 2018 metų kovo mėnesį. Pagrindiniai simboliai: karūna simbolizuoja mūsų istoriją ir kultūrą, knyga simbolizuoja visuomenės švietimą, kardai – patriotizmą ir gynybą, juos jungia vainikas, simbolizuojantis sėkmę.
Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos ženklas

Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos vėliava

LGKŠA vėliavą 2019 metų Kovo 11 d. iškilmingos ceremonijos metu pašventino Ignalinos klebonas Vidas Smagurauskas. LGKŠA vėliavoje pavaizduoti simboliai: karūna simbolizuoja mūsų istoriją ir kultūrą, knyga simbolizuoja visuomenės švietimą, kardai - patriotizmą ir gynybą, juos jungia vainikas, simbolizuojantis sėkmę.

Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos vėliava