Pagerbtas Lietuvos partizanų atminimas

Pagerbtas Lietuvos partizanų atminimas

Lapkričio 1-ają Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos Jaunimo savanoriškosios tarnybos nariai atidavė pagarbą žuvusiems Lietuvos partizanams. Prie Ignalinos rajone ir Labanoro apylinkėse esančių paminklų žuvusiems Lietuvos partizanams buvo padėti gėlių vainikai uždegtos vėlinių žvakės.

Lietuvos jaunimas privalo išsaugoti Lietuvos partizanų, laisvės kovotojų atminimą bei puoselėti pagarbą jų pasiaukojimui, juk jie dėl mūsų laisvės paaukojo brangiausią turtą - savo gyvybes.

Nepamirškime mūsų šalies didvyrių bei linkėkime pergalės ir stiprybės Ukrainos kovotojams, kovojantiems vardan jų laisvės ir nepriklausomos Ukrainos valstybės.