Iškilmingas Kovo 11-osios minėjimas

Iškilmingas Kovo 11-osios minėjimas

Kaip minima Kovo 11-oji? Šventiški renginiai, smagios skambančios dainos ir oficioziniai prezidentūros ir valdžios minėjimai. Tačiau yra ir kai kas truputį kitokio, rimtesnio.

Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacija šiais metais Burbiškio dvare kaip paprastai surengė savą šios šventės minėjimą. Ir kaip įprastai, jis buvo ne tik džiugus, bet ir giliai, ir rimtai prasmingas. Susirinko Panevėžio įgulos karininkai, Ignalinos LGKŠA Jaunimo savanoriškosios tarnybos nariai, kviestiniai svečiai iš Vilniaus.

Susirinkusiuosius pasveikino asociacijos prezidentė Ieva Čičelytė, puiki ir protinga asociacijos valdybos pirmininko Jurando Rusteikos kalba. Sveikino Karaliaus Mindaugo husarų bataliono štabo viršininkas majoras Artūras Macijauskas, KASP 8 Rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vaidotas Šidlauskas. Visi išklausė nepaprastai turiningą ir rimtą Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo J7 viršininko pulkininko Aleksejaus Gaiževskio paskaitą apie Lietuvos kariuomenės struktūrą ir uždavinius, kariuomenės ideologiją.

Image

Minėjimas pavirto rimčiausiu, nebanaliu šiandienos atmosferą aiškinančiu įvykiu, kuris mūsų nepriklausomybę nušvietė gilia ir realia analize. Tai buvo ne tušti ir džiugūs šūksmai, bet tikra šiandienos karo realybė, giliai įprasminusi Kovo 11-osios reikšmę.

O visą šį susikaupimą gaubė nuostabus dainininkės Juditos Leitaitės koncertas. Apie jį noriu pakalbėti daugiau, nes vertė prašoka paprasto proginio koncerto vertę. Iškart noriu pasakyti, kad šis koncertėlis stebėtinai išsiskiria iš daugybės tokių, o ir ne tokių filharmoninių koncertų. Tai Juditos Leitaitės fenomenas. Ir nesvarbu, kur jis pasireiškė.

Daugiau skaitykite: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1937963/donatas-katkus

Informacija: LRT.lt/ Donatas Katkus