LGKŠA valdybos nariai metus užbaigia dalindamiesi mintimis apie ateinančių metų idėjas

LGKŠA valdybos nariai metus užbaigia dalindamiesi mintimis apie ateinančių metų idėjas

Valdybos posėdyje buvo pristatytos šių metų veiklos ir svarbiausi nuveikti darbai. Patvirtintas 2023 metų veiklos planas.

2023 metams numatyti šie svarbiausi uždaviniai:
  1. Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacija laikosi požiūrio, kad Lietuvos karininkija gali būti ir yra Lietuviškojo intelekto elitu ir idėjų kalve. 2023 m. Asociacijos pagrindinis uždavinys – Lietuvos karių intelektualinio ir kultūrinio gyvenimo organizavimas. Šioje srityje Asociacija tampa tiltu tarp karių, kultūros ir švietimo žmonių. Organizuojamos įvairios paskaitos, diskusijos, įtraukiančios didelį autoritetą turinčius žmones, aukšto lygio renginiai, muzikiniai vakarai ir toliau prisidės prie karininkų estetinio suvokimo ir kultūrinio gyvenimo formavimo.
  2. Asociacija 2023 metais skirs didelį dėmesį LGKŠA Jaunimo savanoriškosios tarnybos veiklai. Šios Tarnybos pagrindinis tikslas – sąmoningas, aukštomis moralinėmis vertybėmis grįstas jaunimas, siejantis savo gyvenimą su valstybės tarnyba ir Lietuvos kariuomene.