LGKŠA valdybos pirmininkas Jurandas Rusteika pasveikino Vytautą Landsbergį 90–mečio proga

Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos valdybos pirmininkas Jurandas Rusteika pasveikino pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovą, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininką Vytautą Landsbergį 90–mečio proga

Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos valdybos pirmininkas Jurandas Rusteika pasveikino pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovą, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininką Vytautą Landsbergį 90 – mečio proga.

Prof. Vytautas Landsbergis ir valdybos pirmininkas Jurandas Rusteika apsikeitė mintimis apie vertybių prasmę šiandieninėje geopolitinėje situacijoje. Kuo aktualios šiandien vertybės, kuriomis gyvena Lietuvos karininkija, Lietuvos kariuomenė ir į kurias gali atsiremti visuomenė. Garbė ir patriotizmas, o svarbiausia – aukojimasis vardan aukštesnių tikslų, valstybės, vardan Lietuvos. Atsiradus iššūkiams svarbu, kad visuomenė nepamestų kilnios dvasios ir plataus požiūrio. Šį gelbsti kultūra, o kilni dvasia yra vertybių išdava.